Voćne sadnice Fruktus
Sadnice Badema

Badema cveta srednje kasno i plod mu je krupan. Sadnice badema imaju neke sorte koje su samooplodne (autofertilna), vrlo je koristan i potreban našem organizmu pa zato su dosta zastupljene kod nas.

SORTE
TEKSAS
Plod mu je srednje krupan, a masa prosečno oko 3g. Okruglastog je oblika, tanke ljuske, jezgro mu je ovalno, svetlo smedje boje, dobrog ukusa. Drvo je srednje bujno, kasno cveta, i dobre i redovno rodi. Plodovi sazrevaju u septembru.
MARKONI
Plod joj je srednje krupan, srednje čvrsta ljuska, kasno cveta, pa je preporučljiv za naše krajeve. Ova sorta je jedna od retkih samooplodna, što joj je prednosti za gajenje.
PODLOGA
SORTAPODLOGA
TEKSASVin. Breskva, Dženarika
MARKONIVin. Breskva, Dženarika
VIŠE O BADEMU

Badem je orašasta voćka. Osim velike vrednosti u nutricionističkom pogledu, cenjen je i u gastronomiji. Njegova vrednost je značajna kao sirovina u prerađivačkim industrijama. Najbolje uspeva u Sredozemnom klimatu.
Proizvodnja badema i njen uspeh zavise od više faktora, a to su:

Agroekološki uslovi za uzgoj badema

Temperatura

Bademu je potrebno mnogo svetla i toplote u vreme dozrevanja plodova. Cveta već u januaru i cvetovi mogu propasti zbog mraza i jakih severnih vetrova. Zato je preporučljivo saditi kasnocvetajuće sorte da se izbegne nepovoljno delovanje vremenskih prilika u vreme cvetanja. Oštećenja nastaju kod nekih sorti tek pri -27 °C. Cvetovi neposredno pre otvaranja podnose temperaturu do -3,5 °C, otvoreni cvetovi i tek zametnuti plodovi stradaju na temperaturi od -1 °C do -2 °C. Badem dobro podnosi visoke temperature čak do 50 °C.

Voda

Za badem je vrlo važno da u vreme intenzivnog rasta mladica i plodova ima dovoljno padavina. Kod nas se badem retko navodnjava, mada se navodnjavanjem prinosi mogu povećati i za 40 %. Inače, badem odlično podnosi sušu.

Zemljište

Bademu najbolje odgovaraju peskovito-ilovasta ili ilovasta zemljišta, dobro drenirana, bogata humusom i mineralnim materijama. Odgovara mu neutralna, slabo kisela do slabo neutralna reakcija zemljišta. Badem ima jako razvijen koren, koji može prodirati i do 4 m dubine, pa je dobro ako je zemljište rastresito.

Položaj za podizanje zasada badema

Uzgaja se na različitim nadmorskim visinama. U Sredozemlju se uzgaja se do 600 m nadmorske visine. Kod nas se ne praktikuje uzgoj na visini iznad 1 000 m nadmorske visine. Razlog tome je povećana vlažnost vazduha i time i loša rodnost.

Priprema zemljišta za sadnju badema

Pre sadnje zemljište treba pripremiti dubokim oranjem na 40 cm uz ravnomerno rasipanje mineralnog đubriva . Ako će se sadnja obavljati u jesen duboko oranje trebamo izvršiti u toku leta, a za proletnju sadnju od leta do zime, ako vlažnost zemljišta to dozvoljava.

Sorte badema i podloge

Postoje slatke i gorke sorte. Gorki badem nije jestiv, ali se kultivisan koristi za dobijanje bademovog ulja. U našem klimatu je najraširenija podloga semenjakgorkog badema, a u svetu GF677 križanac badema i breskve, mada postoji još podloga koje se mogu upotrebljavati, zavisno i od karakteristika zemljišta.

Sadnja badema

Tamo gde se ne navodnjava zasad sadi se na 6x 4m. Tim načinom sadnje za jedan hektar je potrebno 416 sadnica. U navodnjavanom zasadu sadnja se izvodi na 4x5m. Najčešći uzgojni oblik je prostorni i špalirni. Treba voditi računa da se nabave zdrave, kvalitetne sadnice i na tome ne treba štedeti.

Rezidba badema

Kao biljka koja voli svetlost, zahteva orezivanje krošnje da bi svetlost bila što bolje iskorištena. U senci se slabo razvija. Ako nema svetlosti, unutrašnje grane ogole i smanjuje se prinos. Orezivanje se vrši kao i kod ostalih voćaka.

Zaštita badema

Protiv korova možemo koristiti herbicide: Clinic, Glyfos,Oxalis i dr. Protiv bolesti badema npr. fungicid Ziram 76 WG, a protiv insekata insekticide Calypso, Kaiso, Laser i dr. Zaštitna sredstva koristiti isključivo po savetu stručnjaka ili uputstvu proizvođača.

Nega zasada badema

Održavanje zemljišta i đubrenje nasada badema vrlo su slični takvim merama kao kod breskve i nektarine.

Berba badema

Plodovi badema nemaju ravnomerno sazrevanje. Berba je u jesen. Prvi sazrevaju plodovi koji rastu na vanjskom delu krošnje. Kada je plod sasvim zreo puca omotač, a plodovi ispadaju. Berba može biti ručna ili mašinska, tresačima. Nakon berbe bademe treba očistiti i osušiti, pa tek onda skladištiti.

Isplativost proizvodnje badema

Pun rod dostiže u osmoj godini, a u sedmoj počinje vraćati uložena sredstva. U četvrtoj godini prinos je 500 kg/ ha, u sedmoj 1700 kg/ha, a u osmoj 2000 kg/ ha. Vek eksploatacije je 25 godina. Nakon pete godine jedno stablo rađa 10-21 kg jezgra. Cena jezgra badema je u otkupu oko 5 eura. Očekivana zarada je 4000-5000 eura. Troškovi podizanja zasada jesu visoki, ali, s obzirom na prihod i dugovečnost zasada, ovo je vrlo rentabilna proizvodnja.

Voćne sadnice FRUKTUS absmiddle absmiddle absmiddle
VOĆNE SADNICE
Jabuke
Kruške
Šljive
Breskve
Kajsije
Nektarine
Dunje
Višnje
Trešnje
Badem
Orah
Lešnik
NASLOVNA » SADNICE BADEMA
Badema cveta srednje kasno i plod mu je krupan. Sadnice badema imaju neke sorte koje su samooplodne (autofertilna), vrlo je koristan i potreban našem organizmu pa zato su dosta zastupljene kod nas.
SORTE
TEKSAS
Plod mu je srednje krupan, a masa prosečno oko 3g. Okruglastog je oblika, tanke ljuske, jezgro mu je ovalno, svetlo smedje boje, dobrog ukusa. Drvo je srednje bujno, kasno cveta, i dobre i redovno rodi. Plodovi sazrevaju u septembru.
MARKONI
Plod joj je srednje krupan, srednje čvrsta ljuska, kasno cveta, pa je preporučljiv za naše krajeve. Ova sorta je jedna od retkih samooplodna, što joj je prednosti za gajenje.
SORTAPODLOGA
TEKSASVin. Breskva, Dženarika
MARKONIVin. Breskva, Dženarika
Voćne sadnice Voćne sadnice vrhunskog kvaliteta
Sve za Vaš voćnjak na jednom mestu
Saveti oko dalje obrade Vašeg voćnjaka
Isporuka za 24h na teriroriji Srbije